domaće


Japodinine muke – Ivana Delač

31. srpnja 2019.

“Iako je vani jesen kucala na vrata, a sivilo oblaka sve češće prekrivalo nebo nad Karlovcem, Japodini se činilo da je napokon sve kako treba biti.
Čak je i rakija stajala na stolu posve zaboravljena – ni ona joj više nije bila potrebna.”

Više »